Vücut sıcaklığında yükselme olarak tanımlanan ateşi çocukluk döneminde sık görülen ve aileleri en fazla endişelendiren durumlardan biridir. Bu nedenle ateşin ve ateşe yaklaşımın aileler ve çocuğun bakımını üstlenen kişilerce iyi bilinmesi gerekir. Ateşle ilgili bilgilerin sürekli güncellenmesi, ateş ölçümünde farklı yöntemler kullanılması ve ateş tedavisinde farklı görüşlerin olması gibi nedenlerden dolayı yapılan çalışmalar ateş korkusunun [...]